Jak wybrać właściwie pompę ciepła?

Pompy ciepła pozwalają na efektywne wykorzystanie energii odnawialnej, a także obniżają koszty eksploatacji budynków. Na rynku dostępne są trzy główne rodzaje pomp ciepła — powietrzne, wodne i gruntowe. W celu dobrania odpowiedniego urządzenia warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów technicznych.

Pompy ciepła powietrzne

Pierwszym rodzajem pomp są pompy ciepła powietrzne, które wykorzystują energię zawartą w powietrzu atmosferycznym. Przy wyborze tego typu urządzeń istotne jest sprawdzenie współczynnika efektywności energetycznej, czyli COP (Coefficient of Performance). Im wyższa wartość współczynnika, tym lepsza wydajność pompy ciepła. Przy montażu powietrznych pomp ciepła w Leżajsku zwykle zalecamy wybór urządzeń o COP równym lub większym niż 3,5.

Kolejnym ważnym parametrem dla pomp powietrznych jest temperatura pracy. Pompy te mogą być stosowane w obszarach o różnych warunkach klimatycznych, jednak warto zwrócić uwagę na to, aby urządzenie było przystosowane do temperatur panujących w danej lokalizacji

Pompy ciepła wodne

Drugi rodzaj pomp ciepła to urządzenia wykorzystujące energię zgromadzoną w wodzie gruntowej. Kluczowym parametrem dla nich jest możliwość pozyskiwania ciepła z wody o stabilnej temperaturze przez cały rok. Przy wyborze tego typu pomp należy brać pod uwagę przepływ i głębokość studni, z której ma być pobierana woda. Najlepsze efekty uzyskuje się, korzystając z pomp ciepła o wyższym COP, wynoszącym minimum 4.

W przypadku pomp wodnych warto także zwrócić uwagę na jakość używanej wody, a przed instalacją urządzenia konieczne jest przeprowadzenie analizy fizykochemicznej.

Pompy ciepła gruntowe

Trzecim rodzajem są pompy ciepła gruntowe, które wykorzystują energię zgromadzoną w gruncie. W ich przypadku istotny jest odpowiedni dobór mocy pompy oraz głębokości i powierzchni kolektorów gruntowych. Zakładając dolną granicę efektywności COP na poziomie 4, należy sprawdzić, jaka jest całkowita moc cieplna urządzenia oraz jaki obszar gruntu będzie potrzebny do zapewnienia efektywnego działania.

W przypadku pomp gruntowych istotne jest również uwzględnienie uwarunkowań geologicznych danego terenu. Skały, gleby o różnej przewodności cieplnej oraz wilgotność mogą wpłynąć na efektywność urządzenia.