Na jakiej zasadzie działa pompa ciepła?

Pompy ciepła to coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane w celu efektywnego ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. Działają na zasadzie przekształcania energii z otoczenia w ciepło, co pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej czy paliw kopalnych. 

Zasada działania pompy ciepła

Podstawową zasadą, na której opiera się działanie pompy ciepła, jest wykorzystanie energii zawartej w otoczeniu (powietrze, woda, grunt) do ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody. Pompa ciepła pobiera niskotemperaturowe ciepło z otoczenia i za pomocą specjalnego układu chłodniczego podnosi jego temperaturę. Następnie ciepło jest przekazywane do instalacji grzewczej lub systemu podgrzewania wody użytkowej.

Proces ten opiera się na tzw. cyklu Carnota, który obejmuje cztery główne etapy. Pierwszym z nich jest parowanie czynnika chłodniczego o niższej temperaturze, który absorbuje ciepło z otoczenia. Następnie czynnik chłodniczy zostaje sprężony przez sprężarkę, co powoduje wzrost jego temperatury i ciśnienia. W trzecim etapie ciepły czynnik chłodniczy oddaje swoje ciepło do instalacji grzewczej lub systemu podgrzewania wody, a następnie ulega skropleniu. W ostatnim etapie czynnik chłodniczy zostaje rozprężony, co prowadzi do obniżenia jego temperatury i ciśnienia, po czym proces zaczyna się od początku.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła można podzielić na kilka rodzajów ze względu na źródło energii, z którego pobierają ciepło. Najpopularniejsze są pompy powietrzne, które wykorzystują energię zawartą w powietrzu zewnętrznym. Innym rodzajem są pompy gruntowe, które pozyskują ciepło z gruntu za pomocą pionowych lub poziomych kolektorów. Pompy wodne natomiast czerpią energię z wód gruntowych. 

Kolejnym kryterium podziału pomp ciepła jest sposób przekazywania ciepła do instalacji grzewczej. Wyróżniamy tu pompy ciepła typu "woda-woda", "powietrze-woda" oraz "powietrze-powietrze". Pierwsze dwa typy wykorzystują wodę jako medium przekazujące ciepło do instalacji, natomiast trzeci typ stosuje powietrze jako nośnik energii.

Montujemy pompy ciepła w Leżajsku - jest to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie. Stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych.