Zmiany w fotowoltaice w 2023 roku

W 2023 roku polski rynek fotowoltaiczny był świadkiem istotnych zmian regulacyjnych, które mają na celu ułatwienie inwestycji w mikroinstalacje słoneczne i przyspieszenie procesu dekarbonizacji energetyki. Zmiany te dotyczą głównie podwyższenia progu mocy urządzeń fotowoltaicznych oraz wprowadzenia nowego systemu rozliczeń nadwyżek energii, zwanego net-billingiem.

Podwyższenie progu mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń fotowoltaicznych

Zajmujemy się fotowoltaiką w Leżajsku, a jedną z najważniejszych dla nas zmian, która weszła w życie w 2023 roku, było podwyższenie progu mocy instalacji, które zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Wynosił on 50 kW, jednak od 2023 roku został podniesiony do 150 kW. Dzięki temu inwestorzy będą mogli instalować większe systemy fotowoltaiczne bez konieczności przechodzenia przez czasochłonne i kosztowne procedury administracyjne.

To ważne posunięcie ze strony rządu, ponieważ ułatwia inwestowanie w odnawialne źródła energii zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. W efekcie może to przyczynić się do zwiększenia liczby mikroinstalacji słonecznych na terenie Polski, co przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia naszej niezależności energetycznej.

Wprowadzenie net-billingu jako systemu rozliczeń nadwyżek energii

Kolejną istotną zmianą, która wpłynie na funkcjonowanie rynku fotowoltaicznego w Polsce, jest wprowadzenie nowego systemu rozliczeń nadwyżek energii, tzw. net-billingu. System ten zastąpi dotychczas obowiązujący system tzw. net-meteringu, który pozwalał na wymianę nadwyżek energii na tzw. "wirtualne kilowaty", które można było wykorzystać w późniejszym czasie.

Net-billing wprowadza jednak nowy sposób rozliczania nadwyżek energii - zamiast "wirtualnych kilowatów", nadwyżki te będą przeliczane na pieniądze, które następnie trafią na konto prosumenta. System ten ma być korzystniejszy dla inwestorów, ponieważ pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie nadwyżkami energii oraz umożliwia ich sprzedaż na rynku energii elektrycznej. Warto dodać, że każdy, kto zdecydował się na montaż fotowoltaiki po 1 lipca 2022 roku, automatycznie został objęty nowym systemem net-billingu.